Villa

Örnsköldsvik

Typ av tak: Plåt.
Taklutning: 27 grader
Typ av paneler: Jinko Solar 330w Mono
Typ av växelriktare: Sungrow
Antal paneler: 36 st
Installerad effekt: 11.88 kWp