FAQ

Ring eller maila oss om du har några som helst frågor om våra tjänster!

Fråga oss

I Sverige är förutsättningarna för solel goda.
Med en solinstrålning nästan lika hög som i central-Europa, är solceller ett bra komplement till din ordinarie elleverantör.
Dessutom håller panelerna som allra längst i vårt ljusa och kalla Nordiska klimat, då kombinationen ljus och kyla ger hög prestanda och livslängd

Solcellsmodulernas livslängd är 40 – 60 år och kan ge dig ett elpris på under en krona per kilowattimme.

Det innebär att du vet vad en stor del av din el kostar en lång tid framåt.
Om du producerar mer solel än du använder, så exporteras (säljs) den till ditt elbolag.
Ett solcellssystem på 5kWp ger cirka 4500 kWh el per år.
Investeringens avkastning är mellan 5-10% beroende på dina specifika förutsättningar.

Detta sker med automatik.
Din mätare registrerar in och utgående el.
På fakturan får du betalt för överskottselen, den utgående.
Glädjande är, att priset på denna är något högre än den el du förbrukar!
Solenergispecialisten är 100% oberoende av dom olika elbolagen och beroende på vilket elbolag du valt, varierar storleken på denna förtjänst något.

Under senare år har priset på solceller sjunkit och prestandan har ökat – en utveckling som nu planat ut och ligger på konstanta nivåer.
Snittpriset för en komplett solcellsanläggning i villastorlek är ca 15 000 kr/kW + moms.
Nedan visas prisutvecklingen för olika typer av solcellssystem i Sverige.

Läs mer här

I de flesta fall görs ROT-avdrag på installationskostnaden för en solcellsanläggning.

Det går dock inte går att få både investeringsstödet för solceller och ROT-avdrag.

 • ROT-avdraget ger möjlighet att dra av 30% av arbetskostnaden (max 50 000 kr per person och år)
 • Sedan 2015 finns en schablon för installationskostnadens andel av den totala investeringskostnaden. Schablonen är 30 % vilket innebär att man kan få 9 % av det totala systempriset i skatteavdrag.
 • ROT-avdrag kan endast nyttjas på hus som är 5 år eller äldre.


Investeringsstöd för solceller

År 2009 infördes ett statligt stöd för installation av solel.

Stödet är riktat till såväl företag och offentliga organisationer som till privatpersoner.

Från och med 2015-01-01 är stödet 30% till företag och högst 20% till övriga.

Vi hjälper dig att ansöka om investeringsstödet, som beskrivs utförligare på Energimyndighetens hemsida.

Nej – dagens högeffektiva solenergianläggningar är inte lika beroende av ett rakt söderläge som tidigare.

Som specialister på individuella och skräddarsydda solenergilösningar, ger vi dig förutsättningslöst en tydlig och exakt beräkning av dina unika förutsättningar avseende kostnad och nettovinst – baserat på bland annat takets riktningar och beskaffenhet.

Sannolikt – ja. Med våra moderna och högkvalitativa monteringssystem är såväl plåt, tegel, papp som shingeltak lämpliga för installation av solpaneler.

Vi kontrollerar även att inga svagheter eller skador finns på ditt tak och upplyser då omedelbart om detta – innan något annat görs.

Solenergi är idag den miljövänligaste energiform vi kan tillgå.

 • Ojämförligt mycket renare än dom fossila.
 • Ljudlösa, bara bråkdelen så tunga – och helt utan rörliga delar – till skillnad mot vindturbinmasterna.
 • Helt utan inverkan på vår skog, älvar och djurliv – till skillnad mot vattenkraften.
 • Samtliga solenergianläggningar från oss tillverkas i Tyskland, Kanada och Japan i toppmoderna fabriker med minimal miljöpåverkan.

Garantin är:

 • Monteringmaterial minst 10 år.
 • Växelriktare 5-10 år.
 • Paneler 10-12 år (Panasonic 25 år).
 • Effektgaranti 25 år, vilket betyder att minst 83% då ska vara kvar.

Ja. Vi erbjuder ett kompletterande serviceavtal som innebär:

 • Kontrollerar anläggningens prestanda.
 • Genomför felsökning.
 • Grundligt rengör panelerna, för att säkerställa högsta kapacitet.
 • Besvarar grundläggande frågor, eller ser till att ni kontaktas av högre teknisk expertis.

Ett serviceavtal hos Solenergispecialisten innebär Trygghet – Bekvämlighet – Vinstoptimering!

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@solenergispecialisten.se eller via våra telefonnummer som du hittar på kontaktsidan.