Steg för steg

Så enkelt skaffar du solcellspaneler

Solenergispecialisten hjälper dig genom hela processen att köpa och installera solceller. Från idé till en fullt fungerande och producerande anläggning.

Första kontakt

Vi bokar tid för ett personligt möte. Du får svar på alla dina grundläggande frågor.​

Projektering

Vi skräddarsyr den optimala lösningen efter just dina förutsättningar och behov.​

Presentation

Vi redovisar vårt förslag på solcellsanläggning och du får en skriftlig offert.​

Installation

Vi bokar tid för ett personligt möte. Du får svar på alla dina grundläggande frågor.​

Personligt möte

Här får du svar på alla grundläggande frågor. Vi går igenom dina behov, hur förutsättningarna ser ut och vilka möjligheter som finns. Varje kund och fastighet är unik.

Projektering

Vi utför noggranna mätningar av disponibel takyta, vinklar på taket, läget dvs väderstreck och vilken typ av takbeläggning du har tex tegelpannor, plåt eller papptak. Vi tar även med eventuella skorstenar, takkupor, ventilationsrör, stegar etc i beräkningen.

Monteringssystemet anpassas efter takbeläggningen, och hela anläggningen dimensioneras efter rådande snö och vindlastzoner. Allt är individuellt anpassat med tanke på att en solcellsanläggning är tänkt att sitta uppe och generera energi i minst 30 år. Utifrån all insamlad information kan vi sedan skräddarsy den optimala solcellsanläggningen för dig och dina behov. 

Vi tar hand om allt, även anmälan till ditt elbolag och ansökan om bidrag. I de fall bygglov behövs så sköter vi om anmälan till kommunen om kunden vill det.

Presentation

Vi presenterar ett färdigt förslag. Här ingår beräkningar av effekt, ekonomisk vinst och bilder på hur solcellsanläggningen kommer att se ut på din fastighet.

Vi lämnar också en skriftlig offert för er att ta ställning till. 

 I samband med detta tar vår behöriga elektriker kontakt med ditt elbolag och gör en sk föranmälan där vi anger hur många solpaneler vi ska montera och deras effekt.

I vissa fall kan montören behöva göra en extra besiktning av taket och dess konstruktion men i de flesta fall räcker den vi gör under projekteringen.

Installation, Montering och Driftsättning

När vi kommit överens planerar vi montaget. Tid mellan beställning och installation varierar oftast mellan 6-8 veckor beroende på de förutsättningar som gäller vid varje enskilt tillfälle. Det är våra montörer som installerar och driftsätter anläggningen, Våran elektriker sköter själva inkopplingen från växelriktaren ut till elnätet. När montering och installation är klar lämnar vi en sk Färdiganmälan till elnätsägaren. När nätägaren godkänt installationen och monterat en ny elmätare som mäter både den inkommande och utgående elen är allt klart för att börja använda anläggningen. Vi kommer att ha en löpande kontakt för att säkerställa att du är nöjd med din solcellsanläggning och att allt fungerar bra, Vi övervakar din anläggning i vårat servicesystem.

När montering och installation är klar lämnar vi en sk Färdiganmälan till elnätsägaren. När nätägaren godkänt installationen och monterat en ny elmätare som mäter både den inkommande och utgående elen är allt klart för att börja använda anläggningen. Vi kommer att ha en löpande kontakt för att säkerställa att du är nöjd med din solcellsanläggning och att allt fungerar bra.

Boka in ett kostnadsfritt besök

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt besök