Ekonomi

Tjäna pengar och minska fasta kostnader

Vill du både tjäna pengar och minska dina fasta kostnader samtidigt som du gör en ovärderlig insats för miljön? 

Att investera i en Solcellsanläggning är bland de bästa investeringarna du kan göra, både ekonomiskt och miljömässigt. Förutom att du sänker dina elkostnader höjer du även värdet på din fastighet eftersom driftskostnaderna minskar och för att miljöanpassade hus blir allt attraktivare på bostadsmarknaden, något som spås bli ännu mer avgörande i framtiden.

Hur kan du då tjäna pengar på solel? 

Den elektricitet som du producerar men för tillfället inte själv gör av med kallas för överskottsel. Överskottselen säljs till ditt elbolag som sedan slussar den vidare till sina elkunder som vill köpa grön el. Du har nu blivit mikroproducent. Som mikroproducent av solenergi kan du till och med få mer betalt för elen du exporterar ut från ditt hus jämfört med den el som du själv köper in under tex mörka vinterkvällar. Det går till på så sätt att elbolaget köper din elektricitet för det sk spot-priset, alltså dagspriset, plus ett tillägg för det som kallas nätnytta.

Skattereduktion
Sedan är det en skatte­reduktion på 60 öre för varje såld kWh. Försäljningen är momsfri upp till 30.000 kr i såld el. Producerar du mer än 1000 kWh per år kan du även ansöka om elcertifikat som kan säljas till din El-leverantör.

Läs mer på Skatteverkets hemsida för skattereduktion på 60 Öre per kWh timme.

Boka in ett kostnadsfritt besök

Vi erbjuder solceller för villaägare, företag, lantbruk, bostadsrätts­föreningar och industri.