Arnäs köpcenter

Typ av tak: Papp
Taklutning: 5 grader
Typ av paneler: Trina Solar 330w Mono
Typ av växelriktare: 2st Sungrow 110kW
Antal paneler: 772 st
Installerad effekt: 254 kWp