Solenergi är framtidens energi redan idag

Solenergispecialisten hjälper dig genom hela processen,
från en idé till en fullt fungerande och producerande anläggning.

  • Ekonomi

    En Solcellsanläggning är en mycket bra investering för företag, privat och bostadsrättsföreningar. Spara pengar genom att använda egenproducerad el. Tjäna pengar genom att sälja överskottsel. Det ökar värdet på fastigheten.

  • Miljö

    Solenergi är den mest miljövänliga energikälla du kan välja. 100% förnybar grön el för en minimal negativ miljöpåverkan. Och den blir närproducerad på riktigt. Elen tillverkas ju på ditt eget tak.

  • Oberoende

    Solkraft ger frihet och flexibilitet. Du gör dig mindre beroende av de stora elbolagen för att täcka din elförbrukning. Tvärtom så är det du som bidrar till Sveriges elförsörjning.

Ekonomi

Vill du både tjäna pengar och minska dina fasta kostnader samtidigt som du gör en ovärderlig insats för miljön? Att investera i en Solcellsanläggning är bland de bästa investeringarna du kan göra, både ekonomiskt och miljömässigt. Förutom att du sänker dina elkostnader höjer du även värdet på din fastighet eftersom driftskostnaderna minskar och för att miljöanpassade hus blir allt attraktivare på bostadsmarknaden, något som spås bli ännu mer avgörande i framtiden. Priserna på solpaneler har de senaste 20 åren sjunkit med 75-80% för att nu ha planat ut på en mycket låg nivå. Samtidigt har effektiviteten på solcellerna ökat. Självklart kan du få ROT-avdrag på kostnaderna för installationen eller ansöka om solcellsbidrag och få tillbaka 30 % av hela kostnaden för din anläggning. Sammantaget gör detta att möjligheten att göra en riktigt bra investering i solenergi aldrig varit bättre. Hur kan du då tjäna pengar på solel? Den elektricitet som du producerar men för tillfället inte själv gör av med kallas för överskottsel. Överskottselen säljs till ditt elbolag som sedan slussar den vidare till sina elkunder som vill köpa grön el. Du har nu blivit mikroproducent. Som mikroproducent av solenergi kan du till och med få mer betalt för elen du exporterar ut från ditt hus jämfört med den el som du själv köper in under tex mörka vinterkvällar. Det går till på så sätt att elbolaget köper din elektricitet för det sk spot-priset, alltså dagspriset, plus ett tillägg för det som kallas nätnytta. Uppe på det får du sedan en skattereducering på 60 öre per kWh. Försäljningen är momsfri upp till 30.000 kr i såld el. Producerar du mer än 1000 kWh per år kan du även ansöka om elcertifikat som kan säljas på marknaden.

Miljö:

Förnybar energi är ett måste om vi ska kunna rädda jorden och samtidigt behålla vår levnadsstandard. Omställningen från världens nuvarande energisystem, som till stora delar bygger på fossila bränslen, till att övergå till mer miljövänliga alternativ måste ske nu om vi ska uppnå de miljömål forskarvärlden är överens om måste till för att förhindra den negativa  utveckling vi ser framför oss om inget görs. Genom att använda solcellspaneler så producerar du din egen, gröna elektricitet. Gratis och med minimal miljöpåverkan. För varje kW solenergi som produceras besparas  jorden ca 100 g CO2 i och med att vi förbrukar 1 kW mindre el  producerad från exempelvis kol, gas eller olja. Energi utvunnen av solstrålning med hjälp av solceller är 100% förnybar och koldioxidneutral. Det är dessutom en väl beprövad teknik. Tyst och pålitlig, utan rörliga delar som slits ut. Solceller finns exempelvis monterade på satelliter och på internationella rymdstationen ISS, vilket visar att dom fungerar även i extremt krävande miljöer. Det är helt enkelt den mest klimatsmarta och hållbara energilösningen vi har idag. Enligt energimyndigheten räcker 2 timmars solinstrålning för att täcka hela jordens energiförbrukning i ett helt år. Det gäller bara att ta tillvara denna fantastiska resurs.

Oberoende

Ditt tak är en outnyttjad energikälla. Förvandla det till en kraftstation med hjälp av en solcellsanläggning. Med solpaneler på taket blir du mindre beroende av de stora elbolagen. Som mikroproducent bidrar du istället till Sveriges elförsörjning och förser systemet med mer grön, miljövänlig el. Solceller har mycket lång livslängd och kräver mycket lite underhåll. Solenergispecialisten har valt att enbart arbeta med marknadsledande tillverkade för att säkerställa högsta kvalitet och en livslängd på minst 40-60 år, där vi i Sverige ligger på den övre delen av skalan pga vårt svalare klimat som skonar panelerna. Med egenproducerad solkraft ökar graden av självhushållning och du är inte längre utlämnad till storbolagen för att klara din elförsörjning och du är inte heller lika känslig för höjningar av elpriset. Inget pekar på att vi i framtiden kommer att få behålla de historiskt låga energipriser vi nu har. Tvärtom så kommer Sveriges elpriser att harmoniseras med övriga Europas vilket i klarspråk betyder en höjning eftersom priserna på kontinenten ligger betydligt högre än här. Ju större anläggning du installerar desto mer el kommer du att producera. Det betyder ökad självförsörjning och en större del överskottsel att sälja på marknaden. Du har allt att tjäna på en satsning i solenergi.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt besök