Vad innebär bidragen ROT och investeringsstöd / solcellsbidrag?

 In

ROT-avdrag för installationsarbetet

I de flesta fall görs ROT-avdrag på installationskostnaden för en solcellsanläggning.

Det går dock inte går att få både investeringsstödet för solceller och ROT-avdrag.

  • ROT-avdraget ger möjlighet att dra av 30% av arbetskostnaden (max 50 000 kr per person och år)
  • Sedan 2015 finns en schablon för installationskostnadens andel av den totala investeringskostnaden. Schablonen är 30 % vilket innebär att man kan få 9 % av det totala systempriset i skatteavdrag.
  • ROT-avdrag kan endast nyttjas på hus som är 5 år eller äldre.

Investeringsstöd för solceller

År 2009 infördes ett statligt stöd för installation av solel.

Stödet är riktat till såväl företag och offentliga organisationer som till privatpersoner.

Från och med 2015-01-01 är stödet 30% till företag och högst 20% till övriga.

Vi hjälper dig att ansöka om investeringsstödet, som beskrivs utförligare på Energimyndighetens hemsida.