Vad blir den totala kostnaden?

 In

Under senare år har priset på solceller sjunkit och prestandan har ökat – en utveckling som nu planat ut och ligger på konstanta nivåer.
Snittpriset för en komplett solcellsanläggning i villastorlek är ca 15 000 kr/kW + moms.
Nedan visas prisutvecklingen för olika typer av solcellssystem i Sverige.