Mina garantier?

 In

Garantin är:

  • Monteringmaterial minst 10 år.
  • Växelriktare 5-10 år.
  • Paneler 10-12 år (Panasonic 25 år).
  • Effektgaranti 25 år, vilket betyder att minst 83% då ska vara kvar.