Är mitt tak lämpligt för solpaneler?

 In

Sannolikt – ja. Med våra moderna och högkvalitativa monteringssystem är såväl plåt, tegel, papp som shingeltak lämpliga för installation av solpaneler.

Vi kontrollerar även att inga svagheter eller skador finns på ditt tak och upplyser då omedelbart om detta – innan något annat görs.